på gång just nu

Planering inför projektavslutning hösten 2017

Projektledaren arbetar just nu med att planera för en avslutande knytkonferens för Vem äger språket? och hur alla samarbeten, näverk och läsfärmajnde verksamhet ska fortsätta utvecklas i Västmanland de kommande åren.
 

Medel för läsfrämjande aktiviteter

Inom ramen för projektet kan aktörer i Västmanland söka medel för att arbeta med modeller och metoder för läsfrämjande aktiviteter för att ge många vägar till språket.

Inom projektet är det viktigt med samverkan mellan flera aktörer. Delprojekt som hittar samarbeten mellan olika aktörer prioriteras.

Tanken är att dessa projketmedel kan bli ett incitament till att koppla samman olika aktörer i samma kommun eller regionalt.

Vem äger språkets projektledare fungerar som ett bollplank och inspiratör till de som har idéer eller önskar support kring läsfrämjande och lässtimulans på olika sätt.

Ansökan för hösten 2017 ska vara inskickad senast 30 september. Ansökningarna beviljas fortlöpande.

På Region Västmanlands webbplats kan aktörer i Västmanland hitta blanketten för ansökan av medel från Vem äger språket för att få stöd för att genomföra ett delprojekt.

Läs om aktiviteter 2017.
 

Tillsammans för små barns språkutveckling

En kick-off för nystart av samarbetet mellan barnhälsovården och biblioteken i Västmanland. Tisdag 12 september 2017 på Karlsgatan 2 i Västerås.

Eftermiddagen innehåller inspiration från Språkstart – Halland och Bokstart, där biblioteket gör hembesök för att tala med föräldrar om språkutveckling. På kick-offen kommer vi även presentera den bok som blir ny gåvobok i Västmanland. Detta blir en nystart för vårt gemensamma arbete i Västmanland. Cajsa Broström gör en presentation av det nya marknadsförningsmaterialet och den gåvobok och som vi nu kommer använda i Västmanland.

Anmäl senast 31 augusti via denna länk: http://bit.ly/småbarnsspråkutveckling12september2017
Eftermiddagen är kostnadsfri. Alla deltagare får ett eget exemplar av gåvoboken. ANMÄLAN ÄR BINDANDE. Om du får förhinder, skicka en kollega eller meddela arrangörerna. Vid frågor kontakta: Cajsa Broström, tfn: 021-17 39 11, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se
 

kompetensutveckling

Under hösten kommer flera nätverksträffar och inspirationsdagar att genomföras inom Vem äger språket. Se kalendern för mer detaljer.

arbetsgrupper och nätverk

Det pågår många givande diskussioner och samtal i arbestsgrupperna. Foto: Cajsa Broström Det pågår många givande diskussioner och samtal i arbestsgrupperna. Foto: Cajsa Broström

Flera regionala arbetsgrupper och nätverk är igång inom Vem äger språket? för att gemensamt utveckla nya metoder och modeller för det läsfrämjande arbetet eller för att förnya ett befintligt arbete.

Ett nätverk för läsfrämjande och barn och ungdomsbiblioteksverksamhet har bildats. I nätverket finn biblioteksmedarbetare från alla kommuner i Västmanland.

Vem äger språket? har även diskuterats inom det regional barn- och ungkulturnätverket i Västmanland.

En arbetsgrupp om Små barns språkutveckling har förberett och planerat under 2016-2017. nu är det dags för en kick-off för samarbetet mellan barnhälsovården (BHV) och biblioteken genom en inspirationsdag tis 12 september för BHV- sjuksköterskor och bibliotekspersonal.

En projketgrupp är ingång för att planera för Mylingar och skogen faror - ett läsfrämajnde projekt i länet inför och under Läslovet v 44 i Västmanland. Mer om läslov.
 

Flera nätverk och arbetsgrupper är i gång.

11 oktober 2017 är det en nätverksträff för bibliotekspersonal som arbetar med boken kommer, talböcker och uppsökande verksamhet för vuxna mm.